Bordro Yazılımınız Günümüz Çalışma Ortamını Destekliyor mu?

CottGroup
4 min readNov 29, 2021

--

Maaş almayı hepimiz çok seviyoruz. Ancak maaşımızın banka hesabımıza yanlış bir hesaplamayla aktarıldığı o tatsız deneyimi birçoğumuz yaşamıştır. Bu kötü deneyim, insan kaynakları alanında çalışan ve bordro süreçlerini yürüten kişiler için muhtemelen daha da yıpratıcı olmaktadır.

Bordro süreçlerinde yapılan hatalı hesaplamalar hem çalışanları hem de işletme sahiplerini önemli ölçüde etkiliyor. Üstelik, yapılan bu hataların gelir vergisi ve sosyal güvenlik primleri gibi yasal ödemelere de etkisi söz konusu ise farklı kayıplar da yaşanabiliyor. Bordro sürecinin doğru yönetilmemesi, bir yandan kurum için itibar kaybı diğer yandan çalışanlar için motivasyon düşüklüğü anlamına gelebiliyor.

Geleneksel anlamda bir bordro yazılımı, sadece belirli parametrelere uygun bir şekilde hesap yapan ve brüt ücretten net ücrete ulaşmak için gerekli algoritmayı kurgulayarak ödenecek ücreti raporlamak üzere tasarlanmış bir hesaplama motoru olmaktan öteye gidememektedir.

Bordro yazılımı genel olarak masaüstü bir uygulama olarak karşımıza çıkmaktadır. Bunun temel nedeni, geçmişte bulut teknolojilerinin karmaşık bordro hesaplamalarında ihtiyaç duyulan hız ve güvenliği sağlayamamasından kaynaklanmaktadır. Gelişen teknoloji sayesinde, son derece gizli ve güvenli olması gereken bankacılık sistemleri, sigorta işlemleri ve beyanname bildirimleri gibi prosedürlerin internet ortamına taşındığı bir çağda yaşıyoruz. Kişisel Verilerin Korunması, siber tehditler ile ilgili alınacak önlemler, internet üzerinde sağlanan hız ve yedekleme imkânları ve daha yüksek gizlilik ve güvenlik sağlayan self-servis uygulamalarının kullanımı ile mümkün olmaktadır.

Bordro Yazılımınıza Karar Verirken İK Profesyonelleri Tarafından Tasarlanan Bordromat®’ın Üstün Özelliklerini Keşfetmeye Ne Dersiniz?

Bordromat®’ı tasarlarken, bordro outsource süreçlerini yürüttüğümüz 500'den fazla organizasyonun ihtiyaçlarını anlamak ve onlara sorunlarını çözmeleri konusunda yardımcı olmak için sistematik bir şekilde çalıştık. Müşterilerimizin güvenlik ihtiyaçları, gerçekleştirmeye çalıştıkları fonksiyonel işleri (bordro süreçlerinde takvim takibi, puantaj, önemli günlerin hatırlatılması, self servis ekranlar gibi) tek tek incelendi. Bordro sürecinde yaşanan temel zorluklardan hareketle nasıl kazanımlar sağlayabileceğimizi enine boyuna tartıştık. Talep edilenleri önem sırasına göre sıraladık ve işlevsel faydası en üst seviyede, sosyal kazanımları yüksek, maliyet tasarrufu oluşturan, müşterilerimizin beklediği, istediği ve hatta onları şaşırtacak özellikler ile Bordromat®’ı yarattık. Bu uzun yolda iletişim kurduğumuz harika insanlar sayesinde uzaktan çalışan ekipler hakkında çok daha fazla bilgi birikimine sahip olduğumuz için çok şanslıydık. Bu süreçte yanımızda olan ve desteğini esirgemeyen değerli müşterilerimize ayrıca teşekkür ederiz.

Çalışanlarınız ile Bağ Kurun

Uzaktan çalışanlardan ve uzaktan çalışan ekipleri yönetenlerden aldığımız geri bildirimlerle Bordromat®’ı günümüz çalışma hayatının koşullarına en uygun hâle getirdik. Örneğin, çalışanlarınız bordrolarını kendi şifreleri ile sistemden zaman damgalı olarak alabilirler ve bordrolarını mobil uygulama üzerinden de zaman damgalı olarak görüntüleyerek onaylayabilirler. Üstelik tüm bu özellikler kullanıma sunulurken, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ile ilgili yasal altyapı son derece titizlikle kurgulanmış ve hayata geçirilmiştir.

Bordro Sürecini Yeniden Tasarlamak İçin Neler Yaptık?

  • Önce Büyük Bir Sorunu Çözdük: Çalışanların çoğu İK yazılımı kullanmayı sevmez, ancak herkesin ücretini zamanında alması gerekir. Süreci daha iyi tanımlayarak hatasız ve size yardım eden bir ekosistem ortaya çıkardık.
  • İşleri Farklılaştırdık: Birçok yeni yazılım ürünü, temelde aynı deneyim için yalnızca yeni ara yüzlerdir. Biz bunu değiştirdik ve standart bordro hesabı sürecini başka bir kurgu ile yeniden yapılandırdık. Diğer sistemlerin kayıt altına almadıkları ve sistemde sadece hesaplama anında tuttukları verileri tarihsel şekilde tutmak için sınırları zorladık.
  • Beklentilere Odaklandık: İlk günden itibaren farklı yazılımları kullananların yaşadıkları olumsuz duyguları, uzayan hesaplama süreçlerini, karşılaştıkları zorlukları belirleyerek beklentileri analiz ettik. Bunlarla ilgili riskleri ortadan kaldırmak için yeni yöntemler keşfettik.

Üçü Bir Arada

Bordromat® Bordro Süreç Yönetimi Platformu sayesinde bir bordro programından fazlasını elde edeceksiniz. Hem bir puantaj sistemine sahip olacaksınız hem bordrolara ait tüm süreci bir iş akışı mantığıyla yöneteceksiniz hem de sizi sürekli denetleyen ve hata yapmanızı önleyen bir sisteme sahip olacaksınız.

Bordromat®, bordro sürecinizi yeni baştan şekillendirerek tüm yaratıcılığınızı ortaya koymanız için ilham verecek yeni yeteneğiniz olacak. Bordro süreç yönetim sistemi fikrinin size aktaracağı bilgi ve deneyime hayran kalacaksınız.

Payroll | HR | PEO — BPO | KVKK — GDPR | Permits | Recruitment | Informasoft HR Tools | Bordromat

--

--

CottGroup

CottGroup® is a holistic service organization which offers a full range of consulting, outsourcing, technology, and training services in Turkey.